AgroAlko Shpk
Zhvillim Webi

AgroAlko Shpk

Agro Alko Shpk është një nga kompanitë lider të agrobiznesit shqiptar. Ofron për fermerët shqiptarë, plehra kimikë të llojeve të ndryshme, konkretisht sipas kulturës bujqësore përkatëse, fara të ndryshme perimesh, misër, grurë etj.