Vranina Group
Zhvillim Webi

Vranina Group

E themeluar në vitin 1995, Vranina Group ka akomuluar 27 vite në tregëtimin e produkteve në Shqipëri. Nisur si fillimin me importimin e lëndës së ngurtë dhe me dëshirën e mirë për të sjellë në Shqipëri produkte të cilësisë Europiane. Sot, Vranina Group ofron një sërë produktesh dhe shërbimesh. Me fokus në tregëtimin e kafes, birrës dhe lëndës së ngurtë (mermer dhe granit). Kompania ka operuar bazuar në themelin tonë të fortë e afatgjatë, i cili fiton besimin dhe mbështetjen nga klientët tanë në drejtim të produkteve cilësore dhe shërbimeve të shkëlqyera.

Shërbimet

Kodim back-end
Kodim front-end
Mirëmbajtje
Next Js
Sanity Io