Mario Marku Production
Dizejnim Logo

Mario Marku Production

Mario Marku Production është një studio muzikore me bazë në Shkodër që merret me kompozimin, orkestrimin dhe proçesimin e këngëve dhe materialeve muzikore.